Rzecznik Praw Pacjenta na straży Twoich praw

Masz problemy z reklamacją w sklepie? Możesz zgłosić się do Rzecznika Praw Konsumenta. Nie możesz uzyskać świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych, np. alimentów? Od tego jest Rzecznik Praw Dziecka. A z jakimi sprawami można zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta? W jaki sposób się z nim kontaktować? O tym wszystkim na portalu zdrowiezplusem.pl

 

Prawa Pacjenta – gdzie ich szukać?

Rzecznik Praw Pacjenta, jak sama nazwa wskazuje, stoi na straży praw pacjenta. Wiele osób mogłoby w tym momencie zapytać – “Gdzie ich szukać? Jak mogę się dowiedzieć, jakie mam prawa?” Cały katalog aktów prawnych, w których znajdziesz prawa pacjenta, jest na stronie www.rpp.gov.pl . Do najważniejszych praw pacjenta zaliczamy:

 

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Pamiętaj, że masz zawsze prawo do świadczeń zdrowotnych, udzielanych natychmiast w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Świadczenia zdrowotne powinny być Ci udzielane zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, z należytą starannością, w ściśle określonych warunkach. Osoby udzielające tę pomoc powinny kierować się etyką zawodową i wiedzą medyczną.

Prawo do uzyskania informacji

Zarówno Ty, jak i osoby, które do tego upoważnisz, mają prawo do uzyskania informacji dotyczących Twojego stanu zdrowia. Obejmuje to również proponowane i zastosowane metody diagnostyczne, a także konsekwencje wynikające z ich kontynuacji/zaniechania.

Prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń

Każdorazowo powinieneś/powinnaś wyrazić zgodę na udzielenie konkretnych świadczeń zdrowotnych. W przypadku poważniejszych zabiegów – zawsze w formie pisemnej, poprzedzone poinformowaniem Cię o konsekwencjach zdrowotnych wykonania świadczenia.

Prawo do poszanowania intymności i godności

W trakcie wykonywania świadczeń zdrowotnych masz prawo nie być sam/a. Może towarzyszyć Ci bliska osoba. Pamiętaj, że przysługuje Ci również możliwość odmowy uczestnictwa w badaniach, zabiegach czy operacjach innych osób. 

Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta?

Skoro już wiesz, jakie masz prawa i gdzie są one wymienione, zajmijmy się zakresem kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta. Prowadzi on przede wszystkim postępowania w sprawach praktyk, które naruszają zbiorowe prawa pacjentów. Zajmuje się również tworzeniem i przedkładaniem Radzie Ministrów regulacji dotyczących praw pacjenta. Może występować z wnioskami do właściwych organów. Obejmuje to zarówno podjęcie inicjatywy ustawodawczej, wydanie, jak i zmianę aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta. Współpracuje m.in. z ministrem zdrowia czy organizacjami pozarządowymi i społecznymi w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw. Co istotne – analizuje i weryfikuje skargi pacjentów…

 

Jak zgłosić skargę do Rzecznika Praw Pacjenta?

Zostałeś potraktowany/a w sposób krzywdzący, bez poszanowania Twoich praw pacjenta? Zgłoś to niezwłocznie! W pierwszej kolejności możesz zadzwonić pod numer Telefonicznej Informacji Pacjenta (800-190-590), czynnej w dni robocze między godzinami 8:00 a 18:00. Istnieje również możliwość napisania bezpośrednio do Biura Rzecznika Praw Pacjenta (adres na stronie http://www.rpp.gov.pl/kontakt/mozliwosci-kontaktu/) lub wizyty w jego Biurze (po uprzednim zapisie – drogą mailową lub telefoniczną).

 

Masz prawo “tylko na papierze”? Zgłoś to!.

Teoretycznie pacjenci mają naprawdę dużo praw i przywilejów. W teorii bywa z tym różnie. Dlatego tak istotna jest walka o ich respektowanie – szczególnie w zakresie ochrony zdrowia. Jeżeli nikt nie będzie zgłaszał nieprawidłowości, to, co niezgodne z prawem stanie się “standardem”, a chyba tego nie chcesz, prawda…? Pamiętaj, że urząd Rzecznika Praw Pacjenta jest właśnie po to, by pomagać. Skorzystaj również z tego prawa!

 

Źródło: http://www.rpp.gov.pl/kontakt/mozliwosci-kontaktu/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *